NASTAVNI PROGRAMI

 

 

Nastavni programi:

Elektrotehničar B

 

Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

2

Povijest

2

2

-

-

Zemljopis

2

1

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Vjeronauk ili Etika

1

1

1

1

Matematika

4

4

4

4

Fizika *

3

3

3

3

Kemija

2

-

-

-

Biologija

1

-

-

-

Računalstvo *

2

2

-

-

Tehničko crtanje i dokumentiranje *

2

-

-

-

Osnove elektrotehnike *

4

3

-

-

Mjerenja u elektrotehnici *

-

3

-

-

Elektrotehnički materijali i komponente

-

2

-

-

Automatsko vođenje procesa *

-

-

-

2

Radioničke vježbe

2

4

-

-

Izborni blok

-

-

17

13

UKUPNO

32

32

32

32

Stručna praksa

-

80

80

40***

 

 

Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Elektronički sklopovi *

-

-

2

-

Strojarstvo

-

-

2

-

Električni strojevi *

-

-

4

-

Sklopni aparati

-

-

2

-

Električne instalacije

-

-

2

-

Elektroenergetika

-

-

-

2

Energetska elektronika *

-

-

-

2

Elektromotorni pogoni *

-

-

-

2

Radioničke vježbe

-

-

4

4

Izborni program
(iz područja elektroenergetike) **

-

-

1

3

 

Izborni : Električne mreže

Rasklopna postrojenjaElektrotehničar A

 

Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

2

Povijest

2

2

-

-

Zemljopis

2

1

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Vjeronauk ili Etika

1

1

1

1

Matematika

4

4

4

4

Fizika *

3

3

3

3

Kemija

2

-

-

-

Biologija

1

-

-

-

Računalstvo *

2

2

-

-

Tehničko crtanje i dokumentiranje *

2

-

-

-

Osnove elektrotehnike *

4

3

-

-

Mjerenja u elektrotehnici *

-

3

-

-

Elektrotehnički materijali i komponente

-

2

-

-

Automatsko vođenje procesa *

-

-

-

2

Radioničke vježbe

2

4

-

-

Izborni blok

-

-

17

13

UKUPNO

32

32

32

32

Stručna praksa

-

80

80

40***

 

Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Elektronički sklopovi *

-

-

4

-

Digitalna elektronika

-

-

2

-

Finomehanička tehnika

-

-

2

-

Električni strojevi i uređaji *

-

-

2

-

Informacije i komunikacije *

-

-

2

-

Elektronička instrumentacija *

-

-

-

2

Mikroračunala *

-

-

-

2

VF sklopovi i sustavi *

-

-

-

2

Radioničke vježbe

-

-

4

4

Izborni program (iz područja informatike
i računalstva ili elektronike)**

-

-

1

3

 

Izborni : Digitalna elektronika

Računalstvo


Strojarski tehničar

 

Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

3

3

3

3

Strani jezik

2

2

2

2

Povijest

2

2

-

-

Etika ili Vjeronauk

1

1

1

1

Zemljopis

2

1

-

-

Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

Fizika

2

2

2

-

Kemija

3

-

-

-

Biologija

1

-

-

-

Računalstvo

2

2

-

-

Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

2

2

-

-

Tehnička mehanika

2

2

2

-

Tehnički materijali

2

1

-

-

Elementi strojeva

-

3

-

-

Termodinamika

-

-

2

-

Hidraulika i pneumatika

-

2

-

-

Hidraulički i pneumatski strojevi i uređaji

 

 

2

 

Toplinski strojevi i uređaji

-

-

-

3

Elektrotehnika

-

-

3

-

Strojarske konstrukcije

-

-

4

3

Alatni strojevi

-

-

2

2

Mjerenje i kontrola

-

-

-

2

Alati i naprave

-

-

-

2

Tehnološki procesi

-

-

-

2

Regulacija i upravljanje

-

-

-

2

Obrada materijala

2

3

-

-

Radioničke vježbe i praktikum

-

-

4

4

UKUPNO

32

32

32

32

Stručna praksa (sati godišnje)

-

80

80

40*

 

 

Elektromonter:

Predmet

1. razred

2. razred

3. razred

Oznaka predmeta

Hrvatski jezik

3

3

3

 

Strani jezik

2

2

2

 

Povijest

2

-

-

 

Etika ili Vjeronauk

1

1

1

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

 

Politika i gospodarstvo

-

2

-

 

Matematika

2

2

2

 

Računalstvo

2

-

-

1

Tehničko crtanje i dokumentacija

2

-

-

2

Osnove elektrotehnike

5

-

-

3

Elektrotehnički materijali i komponente

2

-

-

4

Mjerenja u elektrotehnici

-

3

-

5

Strojarstvo

2

-

-

7

Električni strojevi i aparati

-

4

-

8

Elektroenergetika

-

3

-

9

Elektronički sklopovi

-

2

-

10

Energetska elektronika

-

-

2

11

Električne instalacija

-

-

2

12

Praktična nastava

7

7

16

6, 13, 14

Izborni program (elektroenergetika)

-

-

4

 

UKUPNO

32

31

do 35

 

Stručna praksa (sati godišnje)

-

80-120

 

 

 


NASTAVNI PLAN USAVRŠAVANJA SPECIJALISTA:


a) Elektromonter specijalist za elektroenergetska postrojenja

Red.
broj

Nastavni predmet

Okvirni program
Ukupno:

1.

Matematika

64

2.

Psihologija rada

64

3.

Elektronička računala

64

4.

Mjerenja u elektrotehnici

64

5.

Automatsko vođenje procesa

64

6.

Rasklopna postrojenja

64

7.

Vodovi visokog napona

64

8.

Električne mreže

64

9.

Regulacija u elektroenergetskim postrojenjima

32

 

UKUPNO

544

 

 

 

 

b) Elektrotehničar specijalist za energetsku elektroniku

Red.
broj

Nastavni predmet

Okvirni program
Ukupno:

1.

Matematika

64

2.

Psihologija rada

64

3.

Elektronička računala

64

4.

Mjerenja u elektrotehnici

64

5.

Automatsko vođenje procesa

64

6.

Elementi energetske elektronike

64

7.

Ispravljači u energetskoj elektronici

64

8.

Izmjenjivači u energetskoj elektronici

64

9.

Uređaji za napajanje

32

 

UKUPNO

544 

 

c) Programer/ka strojeva upravljanih brojčano

 

 

Redni broj

Naziv predmeta

Ukupno sati

1.

TEORIJSKI DIO

 

 

1. Zaštita na radu

12

 

2. Osnove informatike i računalstvo

30

 

3. Tehničko crtanje u AUTO Cad-u

36

 

4. Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine (tokarenje i glodanje)

24

 

5. Alati i naprave

24

 

6. Alatni strojevi 2 - za obradu materijala skidanjem strugotine

36

 

7. Mjerenje i kontrola

30

 

8. Uvod u numerički upravljane alatne strojeve

2

 

9. Upravljanje strojem

16

 

10. Upotreba osnovnih naredbi za programiranje BUAS-a

30

 

11. Upotreba naprednih naredbi za programiranje BUAS-a

36

 

UKUPNO

276

2.

PRAKTIČNI DIO

240

3.

PISMENA PROVJERA ZNANJA

2

4.

PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA

8

 

UKUPNO SATI

526

 

 

d) Rukovatelj/ica brojčano upravljanim strojem za obradu kovina

 

 

Redni broj

Naziv predmeta

Ukupno sati

1.

TEORIJSKI DIO

 

 

1. Zaštita na radu

6

 

2. Uvod u numerički upravljane alatne strojeve

2

 

3. Tehnologija obrade materijala skidanjem strugotine

18

 

4. Upravljanje strojem

54

 

UKUPNO

80

2.

PRAKTIČNI DIO

72

3.

PISMENA PROVJERA ZNANJA

2

4.

PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA

6

 

UKUPNO SATI

160